KAVRAMSAL ANLAYIŞ GELİŞTİRME

“Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye iter. Bu İlk Yıllar Programı’nın (PYP) felsefesinin merkezinde yer alır. Amaçlı araştırma-sorgulama, kavram temelli müfredat tarafından desteklenir (Wiggins, McTighe 2005).”

Kavramlar sınıfta öğrenme deneyimleri oluşturma şeklimde yol gösterici olur ve öğrencilerimin büyük fikirler hakkında eleştirel düşünmelerine yardımcı olur. Bir konuyla ilgili sorular için bir başlangıç ​​noktasıdır ve öğrencilerin meraklarını ve anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar , ilgili kavramları daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmenin veya bir çalışma alanına derinlik katmanın bir yolu olarak işlev görür. 

Bilgi bugünün dünyasında hemen hemen her yerde erişilebilir, ancak PYP öğretmeni için gerçek dünya anlayışı, öğrencileri okulda ve ötesinde başarıya hazırlamak için kavramsal anlayış geliştirmek çok önemli bir konudur.


PYP (İlk Yıllar Programı) yedi anahtar kavram belirlemiştir. Bu belirlenen anahtar kavramlar disiplinlerüstü ve derse özgü öğrenmede kavramsal yaklaşımın planlamasını kolaylaştırırlar. Bu anahtar kavramlar, hep birlikte PYP müfredatının merkezinde yer alan öğrenen tarafından oluşturulmuş araştırma-sorgulamaları yönlendiren bileşeni oluştururlar. Bu yedi anahtar kavram :

Bir sorgulama ünitesinden birden fazla anahtar kavram kullanılabilir. Öğrenciler ile işbirliği yaparak sorgulama ünitesindeki en alakalı anahtar kavramlar belirlenebilir. Hatta bu belirlenen kavramları sorgulama ünitesi sürecinde istedikleri sıralama ve düzende kullanabilirler.

Kavramsal anlayışı geliştirirken ben aşağıdaki sorulara çok sık başvuruyorum. Bu soruları öğrencilerinizle paylaşabir ya da benim gibi bir konuda sorgulama yaparken kullanabilirsiniz.

BİÇİM – Neye benziyor?

 • Nedir….?
 • Nereden alabiliriz …..?
 • Nasıl görünüyor / ses / koku / his gibi? ….. ‘in bileşenleri nelerdir?
 • Ne tür……?
 • Ana ……. nelerdir?
 • ……. ‘nin temel kuralları nelerdir?
 • Ne hakkında? 

İŞLEV – Nasıl çalışıyor?

 • ……….. ne için kullanılabilir?
 • …………. bir sistemde nasıl çalışır?
 • ………….’In amacı nedir?
 • İnsanlar nasıl …………?
 • Ne oluyor …………?
 • ………….. kuralları nasıl çalışır?
 • Ne yapar?
 • …………….. bize hangi bilgileri veriyor? Nasıl gösterebilirsin? 

Nedensellik- Neden böyle?

 • Nasıl yapabilirsin ………..?
 • Neden ………… yaptı?
 • ………….. çevresine nasıl uyuyor?
 • …………… ‘nın değişmesine ne sebep olur?
 • Bireyleri …………….. konusunda motive eden nedir?
 • Neden ihtiyacımız var …………..?
 • ……….. hangi açılardan etkilenir ………………..…?

DEĞİŞİM – Nasıl dönüşüyor?

 • Zaman içinde ne gibi farklılıklar var?
 • ……………. nasıl değişiyor? 
 • ………… zaman içinde nasıl değişti? 
 • ………….. hangi yönden yer ve zaman içinde farklılık gösterir? 
 • …………… toplumu şekillendirmede / başkalarını etkilemede rolü nedir? 
 • …………… yapmak için neyi değiştirebilirsiniz?
 • Nasıl geliştirebilirsiniz ……………..? 

Bağlantı – Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir?

 • …………… ve …………… arasındaki bağlantılar nelerdir? 
 • …………………. …….. için neden uygundur? 
 • Benzerlikler / farklılıklar nelerdir?
 • Hangi bağlantılar var ………?
 • …………….. ……………. ‘ı nasıl etkiler?
 • Bu günlük yaşamda nasıl kullanılabilir? 
 • Günlük yaşamda nerede görüyorsunuz? Bu evde nasıl görünürdü? 

Bakış Açısı – Bakış açıları nelerdir?

 • ……………….. nasıl farklı bir bağlamda görünür (bağlam sağlayabilir)?
 • Kanıt tarafından desteklenen farklı bakış açıları nelerdir? Benim için etkileri nelerdir?
 • Farklı insanlar nasıl karar verir …………?
 • Neden farklı insanlar ………….. ‘u düşünüyor?
 • Başkalarının bakış açısını nasıl anlayabilir ve onlarınkini anlamalarına nasıl yardımcı olabiliriz? 

Sorumluluk – Sorumluluklarımız nelerdir?

 • İnsanlar …………….. ‘ı nasıl temin edebilir?
 • Kim karar vermeli ……………..?
 • Karar verirken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyız? 
 • İnsanlar ………… ne yapmalı?
 • İnsanlar …………. ‘ı nasıl önleyebilir?
 • İnsanlar nasıl yardımcı olabilirler …………….? 

Kaynaklar:

www.microcredentials.digitalpromise.org/

www.making-teaching-visible.blogspot.com/

www.resources.ibo.org

www.animasvalleyelementary.weebly.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir